RSS not configured

Facebook
RSS

Prasmet

Komentowanie nie jest możliwe
sty - 27 - 2015
admin

Są to urządzenia którymi wolno obrabiać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj elektrodrążenie funkcjonują na tak zwanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa podkreśla. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Zaliczana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Bazuje ona na ścinaniu drobnych części w wyniku czego powstają tak nazywane wióry. Elektrodrążenie jest to proces spowodowania niszczenia materiału przez wyładowania elektryczne. Podstawowym instrumentem do takiego procesu są elektrody. Jest to detal urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują również w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe czy także lampy elektronowe. Do na ogół spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej zaliczane są obróbki impulsowe i elektroiskrowe. Sprzeczności pomiędzy nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Kluczową zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki w pewnej mierze że każdego materiału przewodzącego prąd.

Ciekawe wpisy:

Comments are closed.